Acasa | Geodiversitate | Despre noi | Proiect POS Mediu | Proiecte | Parteneri | Pagina copiilor | Cum puteti ajuta | Contact |

Misiune:

imbunatatirea perceptiei publice din Romania asupra geodiversitatii, prin constientizarea importantei stiintelor geologice in managementul national si international al mediului natural.

Scop:

promovarea gestionarii durabile a resurselor naturale geologice prin cercetare geologica, diseminarea si aplicarea cunostintelor geologice in societatea actuala; cresterea constiintei civice si motivarii pentru respectarea normelor de protectie si conservare a mediului.

Obiective:

astellata

 

Protectia substratului geologic, ca parte integranta a habitatelor naturale si suport al vietii;
Crearea unei infrastructuri eficiente de cercetare-informare-documentare-diseminare privind geodiversitatea sub toate aspectele ei (elemente, procese, prevenirea riscurilor si atenuarea hazardului geologic);

Crearea de laboratoare de cercetare geologica in cadrul ariilor protejate;

Crearea unei edituri proprii;

Imbunatatirea perceptiei publice si guvernamentale prin educatie si constientizare prin mass media;

Reincluderea geologiei in programele de invatamant preuniversitar, pentru constientizarea problemelor legate de protejarea si conservarea diversitatii geologice, la toate nivelele, inclusiv in zona politicului;

Marirea suprafetei retelei nationale de arii protejate, conform normelor internationale;

Influentarea elaborarii strategiilor privind administrarea eficienta a resurselor naturale, in special in arii protejate;

Dezvoltarea geoparcurilor si introducerea lor in Reteaua Europeana si internationala;

Imbunatatirea legislatiei in domeniu prin reglementari specifice.

Obiective strategice pe termen lung:

fosila coada calului

 

 

dezvoltarea durabila prin evaluari si monitorizari ale starii mediului, conservarea monumentelor si rezervatiilor geologice si dezvoltarea politicilor de protectie a mediului;

cresterea nivelului de constientizare si educarea publicului cu privire la problematica mediului si propuneri de solutii pentru rezolvarea problemelor de mediu;

dezvoltarea relatiilor de colaborare cu institutii guvernamentale, autoritati locale, alte organizatii neguvernamentale sau cu atributii în domeniul protectiei mediului.